تخفیف ویژه!
کد شناسه :91774

آري به زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آري به زندگي - اگر نتوانيم سرنوشت خود را تغيير دهيم، دست كم مي توانيم آن را بپذيريم، با آن سازگار شويم و احتمالا بر مشكلات دروني غلبه كنيم. اين رويكرد، بخشي از مكتبي به نام (درمان اگزيستانسياليستي) است كه به مسائل مهم زندگي، مانند مقابله با رنج و مرگ مي پردازد. "فرانكل" تصريح مي كند وقتي شخص، تعريف واضح و روشني از هدف داشته باشد عملكرد بهتري در اين زمينه خواهد داشت. درمان وجودي، از جمله نسخه ي ارائه شده توسط فرانكل، بخشي خاص از جنبش روان شناختي اومانيستي است كه در دهه 1970 شكوفا شد و دهه هاي بعدي ادامه يافت و...