تخفیف ویژه!
کد شناسه :91773

تاريخ مختصر تركيه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تاريخ مختصر تركيه - فرآيند مدرنيزاسيون در تركيه، از زمان شروع اصلاحات بنيادين در دربار عثماني تا كنون در دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه، صرفا از طريق ارزيابي سير تحول بسترهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي آن كشور قابل فهم خواهد بود. ويژگي برجسته پژوهش تاريخي "كمال هاشم كارپات" روايت گر رخدادها و تحولات مهم اين دوره و انديشمند برجسته علوم اجتماعي و سياست، بذل توجه او به جايگاه دين در تكوين هويت و جامعه مدرن تركي و ارزيابي تصميمات و اقدامات پايه گذار افكار مترقي در حكومت عثماني است؛ امري كه در تاريخ نگاري ها و پژوهش هاي انديشمندان نوين تركيه چندان واكاوي نشده است. به عقيده كارپات، اكثر مردم تركيه ميانه رو و واجد انديشه هاي مترقي و دموكراتيك هستند و...