تخفیف ویژه!
کد شناسه :91765

سايه به سايه رضا شاه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سايه به سايه رضا شاه - علم تاريخ ريشه اي چند هزار ساله دارد. در شرح حال گذشتگان هزاران هزار كتاب نوشته شده است. آن كتاب هايي در ارجحيت قرار دارند كه مبتني بر مشاهدات عيني دست اول و نقل قول مستقيم باشند. كتاب حاضر، خاطرات "دكتر محمد سجادي"؛ معاون، كفيل و وزير راه در سال هاي واپسين سلطنت رضا شاه پهلوي است كه خلقيات و كارهاي آن پادشاه را، چه نيك و چه بد، نوشته و آن چه را كه نتوانسته است بنويسد، در سال هاي پس از شهريور 1320 تحت عنوان يادداشت هاي يك وزير به چاپ رسانده است. اين كتاب از خواندني ترين و مستندترين و ماندگارترين نوشته ها درباره دوران بيست ساله پادشاهي و ديكتاتوري رضا شاه پهلوي است و...