تخفیف ویژه!
کد شناسه :91760

هوآهو چينگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هوآهو چينگ -اين كتاب به دليل روشني شگفت‌آور و بي‌بديل و خرد بي‌زمان، مرزهاي جغرافيايي و فرهنگي را درنورديده و ماوراي اين مرزها را گرامي داشته است. دوست داري خودت را از قلمرو هاي زيرين زندگاني آزاد كني؟ دوست داري جهان را از تباهي و ويراني برهاني كه گويا سرنوشت آن است؟ پس از جنبش هاي سطحي توده ها كناره بگير و به آرامي بر خود آگاهي خويش كار كن و...