تخفیف ویژه!
کد شناسه :91757

طهران نامه آ-الف

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب طهران نامه آ-الف - اين كتاب، مجموعه اي است جامع در حوزه تهران شناسي كه ناظر بر تمامي جنبه هاي تاريخي، جغرافيايي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و غيره اين حوزه مي باشد. اين تأليف به ثبت و ضبط وقايع تاريخي و هر آن چه كه به فرهنگ مردم اين سازمان تعلق دارد و در معرض ويراني و نسيان است، مي پردازد. ثبت و ضبط آن چه را كه به طور يكجا در چهار چوب بسياري از فرهنگ ها با كتب ديگر نمي گنجد. در حقيقت اين مجموعه موزه اي تمام نما از گذشته تهران و تهرانيان(بلكه ايرانيان) است و...