تخفیف ویژه!
کد شناسه :91727

يك يادداشت ديگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب يك يادداشت ديگر - "نائوومي" تايپ كرد چرا من؟ اين كلمات در آن واحد معاني مختلفي داشتند؛ يكي اين كه اصلا چه كاري از من ساخته است؟ يا اصلا چرا من بايد به شما كمك كنم؟ "اما ال" بدون لحظه اي اتلاف وقت پاسخ معني اول را داد و اين بار به نظر نمي رسيد كه قصد گوشه و كنايه زدن داشته باشد. خب به اين دليل كه شما مأمور ماهري هستيد،"نائومي ميزورا". من تقريبا در شرف استعفا هستم و ال به سرعت جواب داد: چطور اين پرونده مطابق ميلت نيست؟ فقط سه تا مقتولن و...