تخفیف ویژه!
کد شناسه :91710

آموزش مهارت هاي زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آموزش مهارت هاي زندگي - در آموزش مهارت هاي زندگي از تكنيك هايي كاربردي استفاده مي شود تا به شما كمك شود موقعيت خود را ارزيابي كنيد و بهترين مسير را برگزينيد. اين كتاب، راهنمايي عملي، شما را با فرآيند تغيير آشنا مي سازد و به شما نشان مي دهد چگونه در هر گام تصميم هايي مناسب و درست بگيريد و چه بخواهيد اولويت هاي خود را دوباره ارزيابي كنيد، مسير درست را انتخاب كنيد يا با باورهاي غلط مقابله كنيد، اين كتاب پاسخ هايي را كه به دنبالش هستيد در اختيارتان قرار مي دهد. آرزوهاي قلبي تان را دنبال كنيد و ياد بگيريد كه چگونه در تمامي حوزه هاي زندگي شخصي و حرفه اي خود رشد كنيد و موفق باشيد و...