تخفیف ویژه!
کد شناسه :91709

روان شناسي اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روان شناسي اجتماعي - اگر مي خواهيد در حوزه ي روان شناسي اجتماعي پيشرفت كنيد يا پاسخ بسياري از پرسش هايتان را پيدا كنيد، اين كتاب منبع مناسبي است. مروري كلي بر موضوع روانشناسي اجتماعي دارد؛ سپس جزئيات ابزارها و روش هاي آن، ارتباط ميان نگرش و رفتار، ناهماهنگي شناختي و بسياري موضوعات ديگر را بررسي مي كند. پس بي درنگ مطالعه اين كتاب را آغاز كنيد و...