تخفیف ویژه!
کد شناسه :91694

رفتار سازماني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رفتار سازماني - موضوع رفتار سازماني، چگونگي رفتار افراد در محيط كار است.اين دانش، طيف وسيعي از موضوعات متنوع را دربرمي گيرد كه براي موفقيت كسب و كار، حياتي است. اين كتاب مقدماتي جالب و جذاب، شما را با مباني اين موضوعات شگفت انگيز آشنا مي كند. نويسندگان كتاب پيش رو كه از متخصصان نام آشناي اين حوزه به شمار مي آيند، همه موضوعات مربوط به رفتار سازماني، از تفاوت هاي شخصيتي و تيم ها تا گزينش كاركنان و ايجاد انگيزه در آن ها بررسي مي كنند. اين كتاب مقدمه اي كامل براي دانشجويان و راهنمايي كارآمد براي مديراني است كه به دنبال عملي كردن اين مفاهيم و موضوعات هستند و...