تخفیف ویژه!
کد شناسه :91617

فلسفه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فلسفه - فلسفه مي تواند آن قدر پيچيده باشد كه نه تنها به سوال هايتان پاسخ ندهد بلكه بر شمارشان نيز بيفزايد. اين كتاب، راهنماي ساده، درآمدي ضروري بر اين جستار است و شما را با مهم ترين موضوعات فلسفي آشنا مي كند و با عبور از لا به لاي مسائل بنياديني چون وجود، معرفت و زيبايي به مقصد مي رساند. اين كتاب با كاوش در آثار فلاسفه بزرگ و بررسيدن تاثيرات ايشان در زندگي امروز ما، خواننده را عميقا به تامل وا خواهد داشت و...