تخفیف ویژه!
کد شناسه :91592

بيومكانيك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بيومكانيك - در اين كتاب با بيومكانيك كه فصل مشترك علم بيولوژي و علم مكانيك است آشنا مي شويد. بيومكانيك با علوم مختلفي در ارتباط است؛ از بيولوژي و پزشكي ورزشي گرفته تا ارگونومي و علوم مهندسي. اگر به دنبال موفقيت در درس بيومكانيك هستيد. اين كتاب منبع مناسبي براي شما بوده كه به بررسي كاربرد بيومكانيك در تحليل حركت، مفاهيم كلي كينماتيك، مفاهيم بنيادي بيومكانيك، آناليز حركت و كنترل، سيستم هاي تصوير برداري و... مي پردازد.