تخفیف ویژه!
کد شناسه :91572

گاوها و خرس ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گاوها و خرس ها -از باورهاي خود در مورد بازار بترسيد. آن ها مخفيانه به مغز شما رسوب مي كنند و رفته رفته موجب توليد نگرش ها و رويكرد هاي تان مي شوند. نگرش ها موجب بروز كردارها مي شوند وكردارها سرنوشت تان را رقم مي زنند. يك ترازو برداريد، و با استفاده از خرد خودبنياد، بي رحمانه به جان دانسته ها و پيش فرض هاي تان بيفتيد. اگر از تمام كتاب همين چند خط را به عنوان پيام رهايي بخش دريافت كرده باشيد، من به هدف خود رسيده ام. فرق كساني كه در اين شغل به سودهاي كلان مي رسند با ديگراني كه مذبوحانه در گرداب نمودارها دست و پا مي زنند تنها و تنها در نگاه آن ها به بازار است. نگاه خود را تغيير دهيد، آن گاه چيزي كه به دست مي آوريد شما را حيرت زده خواهد كرد و...