تخفیف ویژه!
کد شناسه :91571

هنر دستيابي به تمركز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هنر دستيابي به تمركز - اگر در پايان هر روز كاري خسته و كوفته هستيد و از عملكردتان راضي نيستيد، به دليل مدل كاري اشتباهي است كه داريد، سيستمي كه وقت و انرژي شما را هدر داده و بهره وري تان را پايين آورده است. در واقع بهره وري به معناي انجام كار بيشتر با سرعت بيشتر نيست، بلكه درباره گرفتن نتيجه است. افراد موفق كار خود را براساس پيامدها ارزيابي مي كنند، نه ميزان فعاليت شان. در مقابل اغلب افراد نا موفق با وجود كار بيشتر بهره وري كمتر دارند چرا؟ به دليل سيستم بهره وري اشتباهي كه دارند؛ تله اي كه اغلب افراد در آن گرفتار مي شوند و...