تخفیف ویژه!
کد شناسه :91568

چنين كنند بلند همتان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چنين كنند بلند همتان - ارزش زدايي چيزي است كه خيلي بيشتر از هجمه هاي جهل مقدس استعداد ويرانگري از خود نشان داده. جهل مقدسي كه دست به ويراني موزه ها زد و نشان داد كه بشر براي حمايت خود از تخريب و ويراني راه درازي در پيش دارد ولي در مسير خودآگاهي پيش مي آيد كه با چنين دشواريابي هايي نيز رو در رو شود. به قول "آنتوان سنت اگزوپري"، اديب و خلبان نام آشناي فرانسوي: اگر بشر از آن چنان استعداد و توانايي شگرفي برخوردار است كه مي تواند در آسمان ها پرواز كند پس خيلي راحت مي تواند به سرزمين آدميت برسد. اين اتفاق در طليعه قرن بيستم حادث شد اما در آغاز قرن بيست و يكم ما دست به كار واكاوي ريشه ها و كشف پديده جهاني شدن شده ايم و...