تخفیف ویژه!
کد شناسه :91567

جستارهايي در مقاصد شريعت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جستارهايي در مقاصد شريعت - بررسي علمي مقاصد شريعت و پژوهش پيرامون آن داراي فوايد و اهدافي است كه به برخي از آن ها به صورت اجمالي مي پردازيم: - كشف علل، حكمت ها و اغراض تشريع اعم از كلي و جزئي، عام و خاص در زمينه هاي مختلف زندگي انسان و در ابواب مختلف شريعت. توانمند سازي فقيه نسبت به استنباط در پرتو مقاصدي كه وي را در فهم حكم، تعيين دلالت و تطبيقات آن كمك مي كند، برخي چنين رويكردي را (اجتهاد مقاصدي ) عنوان مي كنند و...