تخفیف ویژه!
کد شناسه :91559

65 روش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب 65 روش - اين كتاب نه تنها روش هاي سنتي مانند تحليل فرصت بازار، معيارهاي تجاري، تحليل ذينفعان و روش دلفي را تشريح مي كند، بلكه روش هايي نوآيند مانند بازار پيش بيني داخلي و هم چنين ابزارهاي تشخيص درونگر در حوزه آينده پژوهي مانند: (تحليل موضوعات نوآيند)،(پس نگري)،(تحليل مورفولوژيك) و (تحليل تأثير بر گذر) را نيز به روشني بيان خواهد كرد. ماهيت هر روش به همراه رويكردهاي پيشنهادي براي كاربرد روش و ملاحظات عملي مانند بازه زماني، مهارت هاي ضروري به روشني توصيف شده اند و...