تخفیف ویژه!
کد شناسه :3405

ترجمه بخش عربي ضمائم مكتب در فرايند تكامل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مكتب در فرايندتكامل، نوشته گرانسنگ استاد گرانقدر دكتر سيدحسين مدرسي طباطبايي بي ترديد يكي از اثرگذارترين آثار در زمينه تاريخ تشيع در قرون اوليه ، در سالهاي اخير است كه به گونه اي چشمگير مورد استقبال پژوهشگران و اهل تحقيق و مطالعه در ايران قرار گرفته است. اين كتابتوانسته است پاسخگوي شايسته اي به ابهامات و زواياي ناروشن تاريخ تحول انديشه تشيع در نخستين سده هاي شكل گيري آن باشد. با گذشت چندين سال از نخستين چاپ اين اثر، همچنان جايگاه خود را در ميان آثار پر فروش حفظ كرده و كتاب به چاپ هاي متعددي رسيده است.