تخفیف ویژه!
کد شناسه :91545

دنياي دل بخواهي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دنياي دل بخواهي - الفي يک عالم برنامه خاص خودش را دارد. پرستار الفي ديگر نمي تواند به خانه شان برود. پدر و مادر الفي هم به جاي خانم پرستار، از خانم استوکس کمک مي گيرند. خانم استوکس خيلي سختگير نيست و به الفي اجازه مي دهد هر کاري دلش مي خواهد بکند. از همان موقع به بعد، اوضاع عجيب وغريب مي شود. آيا همه چيز به شکل مسخره اي از کنترل خارج مي شود؟ بله! آيا الفي درس مهمي مي گيرد؟ نه بابا! اين از آن داستان ها نيست و...