تخفیف ویژه!
کد شناسه :91536

آخرين نقاشي سارا دفس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آخرين نقاشي سارا دفس - يك تابلوي نقاشي ناياب متعلق به سده هفدهم، سه زندگي را در سه قاره و طي سه قرن به هم گره مي زند. آمستردام1631: "سارا دفس" اولين زني است كه به عنوان استاد نقاش در انجمن نقاشان لوك مقدس پذيرفته مي شود. با اين كه نقاشان زن منظره نمي كشند و معمولا محدود به انتخاب طرح هاي داخل خانه هستند، منظره اي زمستاني سارا را مسحور مي كند. نيويورك 1957: تنها اثر باقي مانده از سارا دفس، نقاشي بر لبه قاب، روي ديوار اتاق خواب يك وكيل ثروتمند به نام "مارتي دگروت"، وارث صاحب اصلي نقاشي، آويزان است. زماني كه يك دانشجوي دكتراي تاريخ هنر، "الي شيپلي" مي پذيرد كه نقاشي را براي يك دلال مشكوك جعل كند، زندگي اش به گونه اي با صاحب نقاشي گره مي خورد كه براي هيچ كدامشان قابل پيش بيني نيست. سيدني2000: "الي شيپلي" كه حالا همه او را به عنوان يك تاريخ شناس و نگهدارنده برجسته آثار هنري مي شناسند و...