تخفیف ویژه!
کد شناسه :91530

تاريخ و ساختار زبان-قدم اول

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ و ساختار زبان-قدم اول - زبان شناسان علاوه بر توجه به كلمات، به نحوه تركيب آن ها با هم و به چگونگي شكل گيري هر كلمه از اجزايي خردتر علاقمندند، تا از اين طريق بتوانند به ساختارها، الگو ها و قاعده مندي هاي حاكم بر زبان راه يابند. مولفه هايي كه همگي حاكي از آن دارند كه هر چند تغييرات عارض بر زبان به شيوه اي خود به خودي روي مي دهند و نه به روشي فرمايشي و تحميلي، اما اين تغييرات هم قابل تبيين هستند، هم تحت تأثير مردماني كه به آن تكلم مي كنند و هم متأثر از همجواري هاي جغرافيايي اين مردمان. كتاب حاضر قدم اولي است براي آشنايي با چگونگي ارجاع زبان شناسان مكاتب مختلف به اين مولفه ها و...