تخفیف ویژه!
کد شناسه :91524

ويرايش از زبان ويراستاران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ويرايش از زبان ويراستاران - اين كتاب از ديدگاه من، كتابي اساسي و اثرگذار است و از همين روي خواندن آن را به ناشران، ويراستاران، نويسندگان و مترجمان پيشنهاد مي كنم. من اين كار را گامي در جبران غفلت هاي مديران نشر كشور و فعالان بازار كتاب مي بينم. گامي در فراهم آوردن متني معتبر براي گسترش و ژرفا بخشيدن به آموزش ويراستاري در ايران و از همين روست كه اين كتاب را اثرگذار تشخيص مي دهم. اين كتاب راهنمايي ضروري براي ويراستاران، ويراستاران آينده و به ويژه نويسندگان، مترجمان و ناشراني است كه مي خواهند روند نشر را درك كنند. اين كتاب حاوي 38 مقاله به قلم گروهي از ويراستاران با تجربه در دو بخش نظري و عملي است و اكنون اثري كلاسيك شده است و...