تخفیف ویژه!
کد شناسه :91521

كمدي در تئاتر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كمدي در تئاتر - در ادبيات تنها دو حالت انديشه وجود دارد: تراژدي و كمدي. نزديك ترين گونه ي ادبي ديگر به اين دو، حماسه است. اما حماسه هيچ گاه شخصيت فلسفي چنان روشني نداشته كه مثل مورد تراژدي و كمدي قابل تعريف باشد. به نظر مي رسد اين گونه در يك رده بينابيني ميان حالت هاي انديشه و قالب هاي ساختاري خالص قرار دارد. صحبت از حماسه ي تراژيك يا حماسه ي كميك يك تناقض كلامي تمام عيار نيست، و اگر بتوان چنين كرد، آن گاه حماسه نه در كنار بلكه بين اين دو حالت قرار مي گيرد. با اين حال تراژدي و كمدي هم از لحاظ تاريخ خود و هم از نظر شخصيت شان به عنوان قراردادهاي هنري كاملا تكامل يافته، دقيقا هم پايه ي يكديگرند و كوشش براي توضيح يكي مدام به مقايسه و مقابله ي آن با ديگري مي كشد و...