تخفیف ویژه!
کد شناسه :91502

ديدار ماه مهربان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ديدار ماه مهربان - آقا جان! دلم براي سيماي شما تنگ شده است. كاش لياقت آن را داشتم كه چهره مبارك شما را از نزديك ببينم. رو در رو با شما درد دل كنم. حال كه از اين توفيق محرومم، ده ماجرا از ديدار شما با خوبان را به تماشا مي نشينيم و بدين سان درد فراغت را تسكين مي دهم. البته شما بيش از آن كه به مشتاقان ديدار دل بسته باشي، خواهان سربازان هوشيار هستي كه خود را براي ظهورت آماده كنند و زمينه ساز قيام الهي و جهاني تو گردند و علي رغم محروميت از فيض ديدار، مردانه در راه آرمان هاي تو بكوشند و در پاي دين جد بزرگوارت تا پاي جان بايستد و...