تخفیف ویژه!
کد شناسه :91498

فلسفي زيستن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فلسفي زيستن - هيچ درختي ريشه دار و تنومند نخواهد شد، مگر اين كه در معرض وزش بادهاي سخت باشد. همين كشاكش ها و تكان ها موجب مي شود درخت براي تقويت استحكام خود، هر چه عميق تر ريشه بدواند. درختاني شكننده هستند كه در دره هاي رو به آفتاب رشد مي كنند. برهمين اساس است كه "سنكا" پرسش مي كند:(پس چرا متحير مي شويد؟ مردمان شايسته همان ها هستند كه آن قدر مي لرزند تا قوي تر شوند)و...