تخفیف ویژه!
کد شناسه :91492

سينماي عباس كيارستمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سينماي عباس كيارستمي - اين كتاب از پنج بخش تشکيل شده است. صافاريان سينماي کيارستمي را به سه دوره تقسيم کرده است و هر دوره را به صورت مجزا مورد توجه قرار داده است. اين سه دوره عبارتند از: دوره نخست (پيش از انقلاب)، دوره دوم (از انقلاب تا اوايل دهه هشتاد) و دوره سوم (دهه هشتاد تا امروز). کتاب علاوه بر اين سه بخش اصلي، يک پيش گفتار و يک نتيجه گيري با عنوان "پست مدرن عامي" دارد و در انتهاي آن مشخصات فيلم هاي کيارستمي، گزيده مصاحبه ها و پرونده هاي مطبوعاتي و کتاب هايي درباره سينماي کيارستمي آمده است. برخي از اين کتاب ها را منتقدين ايراني (ايرج کريمي، سعيد عقيقي و عباس بهارلو) نگاشته اند و برخي نوشته نويسندگاني غير ايراني (ژان لوک نانسي، جف اندرو و آلبرتو النا) هستند و يکي نيز نوشته مهرناز سعيدوفا و جاناتان رزنبام است و...