تخفیف ویژه!
کد شناسه :91480

جبر انقلاب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جبر انقلاب - اثر حاضر نخستين كتابي است كه، تنها در يك مجلد، با نگاهي جامع و فراگير به بررسي و تحليل همه جانبه ي روش ماركسيستي از زبان نمايندگان و متفكران اصلي سنت ماركسيستي كلاسيك مي پردازد: از ماركس و انگلس تا لو كزامبورگ، لنين، لوكاج، گرامشي و تروسكي. "جان ريز" نويسنده ي كتاب، كه در طرح مسائل فلسفي و اجتماعي زباني صريح، روشن و عاري از ابهام و پيچيده گويي دارد، در بحث خود به بررسي ديدگاه هاي انديشه وران شاخص و تاثير گذار ماركسيست در خصوص مسئله ي حساس و مهم ديالكتيك مي پردازد و...