تخفیف ویژه!
کد شناسه :91478

سرگذشت واقعي دارو دسته كلي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرگذشت واقعي دارو دسته كلي - در سرگذشت واقعي دارو دسته "كلي"، ند كلي افسانه اي عقايد و روايت زندگي اش را حين فرار از دست پليس، در بسته هاي در هم ريخته نامه ها و با نثري مبتدي ولي عجيب ثبت مي كند. پليس او را دزد و آدم كشي شرور مي داند، ولي به چشم طبقه محروم استراليا، او قهرماني است كه در برابر سلطه انگليس مي ايستد. ند به خاطر مادرش سارقي معروف مي شود، اولين بار در پانزده سالگي طعم زندان را مي چشد و در بيست و شش سالگي به معروف ترين ياغي مستعمره تبديل مي شود و...