تخفیف ویژه!
کد شناسه :91476

زن در نگاه صوفي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زن در نگاه صوفي - "سليمان اولوداغ" نويسنده ترك، در اين كتاب با رويكردي متفاوت، يعني از ديدگاه تصوف، به موضوع زن پرداخته است. او مي كوشد چگونگي رويكرد پيشگامان و پيروان جريان هاي گوناگون تصوف به اين موضوع را از آغاز تا روزگار خود نشان دهد، ديدگاه هاي انديشمندان بزرگ عرصه تصوف را در اين مورد بيان كند و خطوط كلي آن را روشن گرداند. اولوداغ معتقد است ديدگاه هايي كه در تصوف در ارتباط با زن ارائه شده اند، به همان اندازه كه متعدد و متفاوت هستند، متناقض نيز به نظر مي رسند و...