تخفیف ویژه!
کد شناسه :91468

زنان زر خريد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زنان زر خريد - در اين اثر كوشيده ام، به اين مسئله پاسخ گويم كه خريد و فروش زنان و دختران در چه جامعه اي، با چه ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رخ مي داد و عوامل استمرار اين پديده در چندين قرن چه بود. همچنين، فرايند كنيز شدن زنان اسير و ربوده شده را از بازارهاي برده فروشان تا خانه هاي اربابان با اتكا به مستندات و مدارك مستخرج از منابع تاريخي توضيح داده ام. فرايند كنيز شدن زنان عمدتا خشونت بار و چندان فراگير بود كه همه شئون زندگي و هويت آنان، حتي تغيير نامشان، را نيز شامل مي شد و...