تخفیف ویژه!
کد شناسه :91466

وقتي هيجان ها رم مي كند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وقتي هيجان ها رم مي كند - هيجان ها بخش اعظم زندگي ما را دربرمي گيرد. حضور مستقيم و غير مستقيم هيجان ها را مي توان در تارك قله هاي استدلال، عقلانيت و براهين عقلاني مشاهده كرد. بي اعتنايي به هيجان ها و ناتواني در مديريتشان، مسامحه و غفلت در بيان آن ها، نا آگاهي از شخصيت ها و تفاوت هاي فردي و فقدان تعامل صحيح در اجتماع هزينه هاي گزافي براي انسان دارد. كتاب حاضر به نقش مهم هيجان ها در رفتار مي پردازد و هوش هيجاني را از ابعاد مختلف بررسي مي كند و...