تخفیف ویژه!
کد شناسه :91464

جام شكسته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جام شكسته - "آلن رب گري يه" فرم پليسي را براي رمان هايش انتخاب كرده است و وجود معما در رمان هاي پليسي با شكل معمايي آثار او، همخواني دارد. نپرداختن به شخصيت افراد و شناخت آن ها از طريق ديالوگ و رفتار، ايجاد ترديد در خواننده و تعليق در داستان از ويژگي ژانر پليسي است كه رب گري يه در رمان هاي خود به كار مي برد. او با ايجاد انتظار، ترديد و هراس در خواننده او را در حالتي پر رمزو راز فرو مي برد و...