تخفیف ویژه!
کد شناسه :91463

قانون عشق و قانون خشونت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قانون عشق و قانون خشونت - " لئو تولستوي" رمان نويس بزرگ روس دو سال پيش از مرگش قانون عشق و قانون خشونت را نوشت و در آن از ضرورت محبت و پرهيز از خشونت سخن گفت. به عقيده ي او، قانون عشق اساس زندگي انسان است اما به سبب تحريف تعاليم الهي و سوءاستفاده از آن ها براي حفظ قدرت به هر قيمت، به جاي عشق، خشونت قبول عام يافت. تولستوي بر آن است كه اكنون، پس از قرن ها، پيامدهاي هولناك خشونت و كشتار معلوم شده و افراد بيش از گذشته درك مي كنند كه بايد محبت بي شائبه را جايگزين خشونت كنند و به اصلاح جامعه و تمدن بشري ياري برسانند و...