تخفیف ویژه!
کد شناسه :91448

ترانه ايزا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ترانه ايزا - در طول اين سال ها به آزادي غم باري كه مختص آدم هاي تنهاست خو كرده بود، اين كه مجبور نبود به كسي جواب بدهد، اين كه مجبور نبود به آدم ها توضيح بدهد كي و كجا مي رود و كي برمي گردد. واقعا خودش هم نمي دانست چرا اين قدر برايش آزار دهنده است كه به مادرش بگويد كجا دارد مي رود. او با كسي رفت و آمد پنهاني اي نداشت و جدا از خلق و خويش و نيازش به سكوت، دليلي نداشت از اين كه يك نفر در خانه چشم به راهش است خوشحال نباشد يا هر بار كه كليد را توي قفل مي چرخاند، با شنيدن صداي پاي كسي كه لخ لخ كنان خودش را پشت در مي رساند آن قدر دمغ شود، يا وقتي كسي موقع درآوردن دستكش هايش آن طور سوال بارانش مي كرد: كجا بودي، چه كارها كردي، با كي قرار داشتي؟