تخفیف ویژه!
کد شناسه :14252

طب امام جعفربن محمد الصادق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

امام صادق(ع) توجه زيادي به علم پزشكي داشت و به همين جهت براي آن مدرسه ويژه اي تاسيس كرد كه تا قرون سوم و چهارم هجري هم بسياري از پزشكان و پژوهشگران از دروس آن استفاده مي كردند .... در اين كتاب سعي شده تا با استفاده از دستاوردهاي پزشكي جديد معجزات علمي شگفت آوري كه در احاديث امام صادق(ع) نقل شده مورد بررسي قرار گيرند.