تخفیف ویژه!
کد شناسه :91425

چگونه كتاب بخوانيم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چگونه كتاب بخوانيم - براي دريافت مطالب بيشتر از اين كتاب ها، بايد فعالانه كتاب بخوانيد و برخي قوانين پايه اي خواندن را ياد بگيريد. اولين چيزي كه بايد بدانيد اين است كه خواندن يك فرآيند فعال است، نه غير فعال، مي توانيد آن را مثل بازي با توپ ببينيد كه يك نفر توپ را پرتاپ مي كند و ديگري تلاش مي كند كه آن را بگيرد. يعني گيرنده يا خواننده بايد تلاش كند بفهمد نويسنده، كه توپ را پرتاب مي كند، سعي دارد چه چيزي را منتقل كند. معنايش اين است كه نمي توانيد تنبل باشيد و انتظار داشته باشيد همه ي اطلاعات مرتبط بلافاصله به سمت شما جريان يابند. دريافت آن چه از يك كتاب مي خواهيد نياز به كار دارد، درست مثل هر فعاليت ديگر، اگر مي خواهيد يك خواننده ي ماهر شويد بايد مهارت هاي مرتبط با آن را ياد بگيريد و تمرين كنيد و...