تخفیف ویژه!
کد شناسه :91407

بمب و خاكستر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بمب و خاكستر - در لحظه اي همچون اين لحظه، وقتي هنوز ذهنش كار مي كرد، به بيهودگي زندگي پي برد. مرتب شكل انفجاري را كه اتفاق مي افتاد تجسم مي كرد؛ اين كه چطور مثل ستاره اي سفيد از اعماق جانش به بيرون فواره مي زند و تكه هاي پوست نرم و گداخته اش را بر روي اقيانوس مي پاشد. واقعا بمب چيست؟ ابزاري براي تفكيك، براي گشايش. كارخانه تباه سازي بمب، نيروهاي خشن تمدن را مي گيرد و آن ها را با شادي اي كودكانه براي اهدافي متناقض به كار مي بندد. بمب، يك بچه است. غيض و غضبي است كه همه چيز را نشانه مي گيرد. ضجه موجودي است كه راهش را نيافته است. انتخاب خودكشي به جاي شكست است و...