تخفیف ویژه!
کد شناسه :91373

13 كاري كه زنان داراي ذهن قوي انجام نمي دهند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب 13 كاري كه زنان داراي ذهن قوي انجام نمي دهند - زنان شجاع و قوي بسياري در دنيا وجود دارند كه در حال ايجاد تفاوت هستند. آن ها براي تغيير قوانين، پيروز شدن بر فاجعه هاي هولناك جنگيده اند و كارهاي برجسته اي انجام داده اند. ما داستان هاي آن ها را در مجلات خوانده ايم. آن ها را در اخبار ديده ايم و صحبت هايشان را شنيده ايم كه براي ميليون ها نفر پخش شده است. اما ميليون ها زن قوي هم وجود دارد كه نام آن ها هرگز شنيده نخواهد شد. آن ها هرگز افرادي مشهور، سخنران يا شخصيت هاي تاريخي نخواهند شد. آن ها كسب و كاري را راه اندازي نمي كنند، كتاب نمي نويسند يا رسانه ها با آن ها مصاحبه نمي كنند. آن ها زناني هستند كه تاثير مثبتي بر خانه و جامعه خود مي گذارند و...