تخفیف ویژه!
کد شناسه :91372

مديريت و رهبري به سبك شيخ محمدحاكم دوبي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مديريت و رهبري به سبك شيخ محمدحاكم دوبي - نوآوري کنيد تا نابود نشويد، تغيير کنيد وگرنه شما را تغيير خواهند داد. اين شعار مرکزي اين کتاب است. بخشي از كتاب : شيخ محمد به موازات ايجاد مجتمع هاي تخصصي، به اين نکته نيز پرداخته است که دوبي به مقصد گردشگري تبديل شود. موفقيت اين امر نيز براي بسياري از افراد با شک و ترديد همراه بود. در سال هاي 1980 که شيخ محمد تازه توسعه هواپيمايي و صنعت گردشگري را آغاز کرده بود، ميزان موفقيت امروز در اين صنعت غيرقابل تصور بود. بسياري از اشخاص در منطقه، و حتي در دوبي، تصور مي کردند که او احمق است که به دنبال خدماتي چون گردشگري و خدمات بيمارستاني است. يک روز او ديدگاه خودش در مورد گردشگري را در جلسه وزراي شوراي همکاري خليج فارس در کويت مطرح کرد و...