تخفیف ویژه!
کد شناسه :91366

نيلوفر و مرداب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نيلوفر و مرداب - نويسنده در اين كتاب، با شفافيت و احساس طربي كه اكنون ديگر مهر و امضاي اوست، در مقام آموزگاري كه هنر شادكامي را آموزش مي دهد، به ما كمك مي كند تا شگفتي هايي را كه هم در درون و هم در اطراف ماست بازشناسيم و از آن ها اثر بپذيريم، همان شگفتي هايي كه در گذر ايام آن ها را بديهي انگاشته و نسبت به آن ها بي توجه شده ايم. در همين مسير، او با ما از درنگ كردن، تنفس ذهن آگاهانه و تمركز عميق سخن مي گويد و از اين مي گويد كه چگونه اين اعمال مي توانند نيروي ذهن آگاهي را در بطن زندگي هر روزي خلق يا بيدار كنند و...