حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3407

واکسیناسیون روانی کودک

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب واکسیناسیون روانی کودک - امروزه وقتی ما صاحب فرزندی می شویم بدون این که کوچکترین اطلاعی از کلیدهای تربیتی او داشته باشیم، به روش آزمون و خطا، تربیت کودک را شروع می کنیم و در اصل کلیدهای رفتاری آن را آن قدر دستکاری می کنیم تا به آن تسلط یابیم. غافل از این که تسلط، آن هم به هر شیوه ای، تمام ساختار روانی کودک را در هم شکسته و از او هر چیز خواهد ساخت جز انسانی با روان سالم. کودکی نامناسب و روابط معیوب والدین و کودک خواستگاه بسیاری از آسیب های روانی است. بنابراین برای جلوگیری از این صدمات روانی، آموزش والدین مهم ترین اقدامی است که باید صورت گیرد و...