تخفیف ویژه!
کد شناسه :3407

واكسيناسيون رواني كودك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب واكسيناسيون رواني كودك - امروزه وقتي ما صاحب فرزندي مي شويم بدون اين كه كوچكترين اطلاعي از كليدهاي تربيتي او داشته باشيم، به روش آزمون و خطا، تربيت كودك را شروع مي كنيم و در اصل كليدهاي رفتاري آن را آن قدر دستكاري مي كنيم تا به آن تسلط يابيم. غافل از اين كه تسلط، آن هم به هر شيوه اي، تمام ساختار رواني كودك را در هم شكسته و از او هر چيز خواهد ساخت جز انساني با روان سالم. كودكي نامناسب و روابط معيوب والدين و كودك خواستگاه بسياري از آسيب هاي رواني است. بنابراين براي جلوگيري از اين صدمات رواني، آموزش والدين مهم ترين اقدامي است كه بايد صورت گيرد و...