تخفیف ویژه!
کد شناسه :91356

آن باد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آن باد - بخشي از متن - هوا سرد بود. از كنار پرده ي توري سفيد رنگ، بيرون را تماشا مي كرد. تقريبا همه جا سفيد بود. روي شاخه ها، سقف خميده انباري، پله هايي هميشه سرد زيرزمين، لبه آبي حوض رنگ و رو رفته. سپيدي برف به هيچ جا رحم نكرده بود، حتي زير درخت هميشه سبز سرو. نفس هايش روي شيشه مي نشست. انگشتش را روي مه هاي جا گرفته مي كشيد و به خيالش مي نوشت و پاك مي كرد و...