تخفیف ویژه!
کد شناسه :91355

آغازي دوباره

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آغازي دوباره - بهترين تصميم كه براي زندگي ات مي گيري اين است كه پروردگار را مركز زندگي خويش قرار دهي. اين نخستين گام ضروري براي استفاده كردن از تمام ظرفيت هايت است. كليد اين كه هر روز يك زندگي شگفت انگيز را تجربه كني اين است كه ارتباط خود را با خداوند پرورش دهي . به همين دليل من اين كتاب را نوشتم تا به تو كمك كنم با خداوند ارتباط برقرار كني و راه و روش هاي او را بياموزي! امروز مطمئن شو كه خداوند از گذشته، نااميدي ها و مشكلات تو بزرگ تر است شايد رويا هايت به خواب زمستاني فرو رفته و مدفون شده اند. اما اينك موسم بهاران است، بهار به منزله شروعي تازه است. اينك دوباره زمان رشد و تكثير فرا رسيده است و...