تخفیف ویژه!
کد شناسه :3408

بدن سخن مي گويد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بدن سخن مي گويد : اين كتاب را بخوانيد و اطلاعات غير كلامي تان را افزايش بدهيد. نويسنده ي اثر حاضر، نحوه ي درك حالات افراد را توضيح مي دهد. احساسات و رفتارها را رمزگشايي و از مشكلات پنهان اجتناب كنيد و به دنبال رفتارهاي فريبكارانه بگرديد. همچنين خواهيد آموخت چطور حالات و رفتار بدنتان بر طرز تفكر رييس، خانوااده، دوستان و غريبه ها تاثير مي گذارد و...