تخفیف ویژه!
کد شناسه :91335

آشنا يي با هنرپرمايه نوشتن بر اساس مفاهيم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آشنا يي با هنرپرمايه نوشتن بر اساس مفاهيم - در كار نوشتن هدف نويسنده امري است تعيين كننده و طبعا مهارت هايي هم كه هر كس براي نوشتن لازم دارد تابع منظوري است كه از نوشتن دارد. با اين همه برخي مهارت هاي پايه اي هست كه همه ما بايد آن را بلد باشيم تا بتوانيم در مورد انديشه هاي مهم، عميق و ارزشمند چيزي بنويسيم كه ارزش خواندن داشته باشد. ما در اين كتاب چنين هنري را ( پرمايه نوشتن) نام نهاده ايم؛ يعني در وهله اول انتخاب موضوعي كه به نوشتن بيرزد و سپس تعمق براي رسيدن به حرفي ارزشمند در مورد آن، و در نهايت ترجمه همه ي اين ها به كلام مكتوب و...