تخفیف ویژه!
کد شناسه :91330

قدرت برنامه ريزي موفقيت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قدرت برنامه ريزي موفقيت - روزي يك آدم فهميده به من گفت: موفقيت يعني برنامه ريزي براي رسيدن به هدف ها، باقي همه جزئيات است. اگر مي خواهيد به موفقيت هاي آن چناني برسيد بايد هدف ها، نقشه ها و برنامه هاي زمان بندي شفاف براي رسيدن از جايي كه هستيد به جايي كه مي خواهيد در آينده به آن برسيد داشته باشيد. پس از آن بايد شهامت از جا كندن با علم به اين كه هيچ تضميني براي موفقيت وجود ندارد را داشته باشيد. شما بايد در اين سفر آماده ي اصلاحات پياپي در روش هاي خود باشيد و به ويژه بايد با خود عهد ببنديد كه تا لحظه ي رسيدن به مقصد از پا ننشينيد و...