حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :14229

زنان خوب به آسمان میروند زنان بد به همه جا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب زنان خوب به آسمان میروند زنان بد به همه جا : زن جنس سر به راه، مهربان، انعطاف پذیر، فروتن و نجیبی است. چنین تصویری در ذهن همه بانوان وجود دارد. سربه راه بودن باید راهی به سوی کامیابی باشد، اما در واقع چنین نیست. امروزه زنان نمی خواهند فقط سر به راه باشند، آگاهی آنان از خویشتن افزایش یافته است. با این حال، تناقض های فراوانی در ذهن زن امروزی نهفته است و...