تخفیف ویژه!
کد شناسه :14229

زنان خوب به آسمان ميروند زنان بد به همه جا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زنان خوب به آسمان ميروند زنان بد به همه جا : زن جنس سر به راه، مهربان، انعطاف پذير، فروتن و نجيبي است. چنين تصويري در ذهن همه بانوان وجود دارد. سربه راه بودن بايد راهي به سوي كاميابي باشد، اما در واقع چنين نيست. امروزه زنان نمي خواهند فقط سر به راه باشند، آگاهي آنان از خويشتن افزايش يافته است. با اين حال، تناقض هاي فراواني در ذهن زن امروزي نهفته است و...