تخفیف ویژه!
کد شناسه :91282

برادران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب برادران - برادران "دالس" يكي مقدس مآب و خود محق پندار و ديگري ولنگار و جذاب، رويارويي مشترك داشتند: دنيايي به رهبري واشينگتن و كساني همچون خودشان. آن ها بي رحمانه به دنبال قدرت و حفظ آن بودند و از آن جا كه هيچ اهميتي به پيامدهاي راهبردهايشان براي ديگران نمي دانند، چيزي جز شر و فتنه به جا نگذاشتند. سرگذشتي پر و پيمان كه : "استيون كينزر" آن را با شور و ته مايه اي از خشم نقل مي كند كه درست و بجاست و...