تخفیف ویژه!
کد شناسه :91279

جام شكسته-مناظره خيام با كاليگولا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جام شكسته-مناظره خيام با كاليگولا - تاريخ چيست؟ شايد بتوان گفت كه تاريخ روحيه اي پست مدرنيستي دارد و شايد بتوان اين ادعا را داشت كه تاريخ ريشه در تخيل داشته و ارتباطش با واقعه اي كه از آن حرف مي زند بعضا همچون نسبت بين حادواقعيت با واقعيت است. اگر اين مدعا درست باشد، چگونه مي توانيم به داشته هاي تاريخي مان تكيه كنيم؟ اصلا اين تاريخ به چه دردي مي خورد؟ با اين تعاريف از تاريخ پس عمر خيام كيست؟ او چه سودي براي انسان عصر مدرن دارد؟ چرا ما بايد او را بشناسيم و...